การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

เอกสารเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้

>> เอกสารคู่มือ CM version 2-ปรับร่าง ณ วันที่ 1 กค 64 เวลา 11.00 นประโยชน์คะ


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ไฟล์เอกสาร


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2

ไฟล์รายละเอียด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial