ข่าวกิจกรรม

จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 สำหรับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้อง ...
อ่านต่อ

“บุรีรัมย์ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาส่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมเป็น ...
อ่านต่อ

พม.บุรีรัมย์ จัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ...
อ่านต่อ

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

พม. บุรีรัมย์ พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำล ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial