ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำสนง.พมจ.บุรีรัมย์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2565

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 8:30-16:30 น หรือในเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-666550-1

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: