ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ประจำปี
ประจำปี 2563
ประจำปี 2565
 • รอบที่ 1 (ต.ค.64 –  มี.ค.65) –> เล่ม
 • รอบที่ 2 (เม.ษ.65 – พ.ค. 65)   –> เล่ม  –> infographic
 • รอบที่ 3 (มิ.ย.65 – ก.ย.65)
รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ป่วยยืนยัน ของจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง
infographic ข้อมูลด้านสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลประจำปี 2563

ข้อมูลประจำปี 2564

สถิติการให้ความช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปี 2564

 • มกราคม
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน 
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
ประจำปี 2565
 • มกราคม
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน 
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
ข้อมูลอื่นๆ ด้านสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial