หน้าแรก

13 ตุลาคม 64 (BB)
Slide
Banner BRM-วิสัยทัศน์
Banner BRM-พันธกิจ
Banner BRM-ยุทศาสตร์
No_Gift_Policy_66
ethics_02
ethical_behavior
Slide
Slide
แบบสไลหน้าเว็บไซต์
banner-ศูนย์ข้อมูล
สไล การบริการด้านผู้สูงอายุ
อพม.
แบบสไลหน้าเว็บไซต์-csr
slide2
slide1
slide3
sticker_๒๐๐๓๑๐_0001
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565

ข่าว เด่น

วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ภายใต้ประเด็นหลัก “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”  ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 300 คน โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ

ข่าว สาร

สถิติการให้ความช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดบุรีรัมย์

ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ษ.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

พม.ช่วยเหลือแล้ว 30-12-65
ลงเคส 1300 5-1-66
ตราข่าว 10-1-66
พม.ช่วยเหลือแล้ว 5-1-66
พม.ช่วยเหลือแล้ว บพด. 4-1-66
พม.ช่วยเหลือแล้ว
previous arrow
next arrow

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ศนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
AFF30 THAILAND 2022
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1145398
Total Visitors
1048
Visitors Today
1
Live visitors
1145398
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 044666550 -1 buriram@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial