หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

พม.บุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ข่าว เด่น

พม.บุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

พม.บุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส”(ANTI-CORRUPTION) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวง พม. เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี

อ่านต่อ

ข่าว สาร

ดูทั้งหมด

โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรคนพิการ (Knowledge Management : KM)

                      วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

พม.บุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

พม.บุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)เนื่องในวันต่อต้านค …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ป่วยยืนยัน ของจังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกรกฏาคม 2564

เดือนสิงหาคม 2564

สถิติการให้ความช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดบุรีรัมย์

ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ษ.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64
previous arrow
next arrow
Slider
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

149889
Total Visitors
322
Visitors Today
1
Live visitors
149889
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 044666550 -1 buriram@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial