หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

กิจกรรม “คืนความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

ข่าว เด่น

กิจกรรม “คืนความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

    

กิจกรรม “คืนความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง และมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว ทำให้ต้องนำของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ มาจำนำไว้กับโรงรับจำนำต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงรับจำนำ โดยการนำของนายมงคล สุระสัจจะ อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยเหลือนำสิ่งของต่างๆคืนให้แก่ผู้ประสบปัญหา เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ ในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยได้ให้การช่วยเหลือ ที่โรงรับจำนำ โดยสิ่งของดังกล่าวเป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพรับจ้าง ได้แก่ สว่าน และของใช้จำเป็นในครัวเรือน อาทิ หม้อหุงข้าว โดย มีมูลค่าในการนำมาจำนำชิ้นละไม่เกิน 500 บาท

อ่านต่อ

ข่าว สาร

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

พม. บุรีรัมย์ พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำล …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

พม.บุรีรัมย์ จัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ …
อ่านต่อ

“บุรีรัมย์ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาส่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมเป็น …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

previous arrow
next arrow
Slider
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

35302
Total Visitors
438
Visitors Today
30
Live visitors
35302
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 044666550 -1 buriram@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial