กิจกรรม “คืนความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

    

กิจกรรม “คืนความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง และมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว ทำให้ต้องนำของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ มาจำนำไว้กับโรงรับจำนำต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงรับจำนำ โดยการนำของนายมงคล สุระสัจจะ อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยเหลือนำสิ่งของต่างๆคืนให้แก่ผู้ประสบปัญหา เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ ในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยได้ให้การช่วยเหลือ ที่โรงรับจำนำ โดยสิ่งของดังกล่าวเป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพรับจ้าง ได้แก่ สว่าน และของใช้จำเป็นในครัวเรือน อาทิ หม้อหุงข้าว โดย มีมูลค่าในการนำมาจำนำชิ้นละไม่เกิน 500 บาท


Share: