ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง และ ๒๕ พื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ศพอส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

         นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมต ...
อ่านต่อ

โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรคนพิการ (Knowledge Management : KM)

                      วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial