ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) คัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน พก. ตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Share: