ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด

      ดาวน์โหลด


Share: