โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรคนพิการ (Knowledge Management : KM)

                      วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางบุปผา ทัพกฤษณ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการ องค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรคนพิการ (Knowledge Management : KM) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์ด้านคนพิการในปัจจุบัน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สมาคมคนตาบอดและคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงแรมมาเจสติก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพิ่มเติม


Share: