ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพ

# ข้อมูลประกอบการดำเนินการ
1. ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดภาพสื่อประชาสัมพันธ์
2. ลิงก์สำหรับส่งผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์

Share:การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

เอกสารเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้

>> เอกสารคู่มือ CM version 2-ปรับร่าง ณ วันที่ 1 กค 64 เวลา 11.00 นประโยชน์คะ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial