ประกาศคำสั่ง ตาม พรบ.อิเล็กทรอนิกส์

คำสั่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 50/2566

เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์เอกสาร พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ 1

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์เอกสาร พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ 2


Share:วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ภายใต้ประเด็นหลัก “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”  ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 300 คน โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial